Aktualności

Sprawdzanie wypracowań do matury z historii

Czy zastanawiasz się, jak napisać doskonałe wypracowanie maturalne z historii? Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc! Nasza usługa sprawdzania wypracowań maturalnych została stworzona specjalnie dla osób, które chcą nauczyć się pisać wypracowania z historii od podstaw oraz dla tych, którzy pragną jak najlepiej przygotować się do egzaminu maturalnego z historii.

czytaj więcej »

Notatki do matury z historii

Drodzy Maturzyści!

Szanowni Nauczyciele!

Z wielką radością przedstawiam Wam moje autorskie notatki do matury z historii. W tych notatkach nie znajdziecie suchych faktów i dat – odkryjecie fascynujące opowieści i głębokie zrozumienie przeszłości. Moje notatki to nie tylko zbiór wydarzeń historycznych, ale prawdziwa skarbnica wiedzy stworzona z pasją do historii.

czytaj więcej »

Maturalne korepetycje z historii

 • Zajęcia są prowadzone w formule online indywidualnie lub grupowo.
 • Podczas spotkania udostępniam swój ekran i prezentuję przygotowane materiały.
 • Przygotowuję uczniów do matury z historii.
 • Współpracuję z uczniami z edukacji domowej.
 • Bazuję na kreatywnych materiałach własnego autorstwa.
 • Po zajęciach uczniowie otrzymują komplet atrakcyjnych notatek, nie kupując stosów repetytoriów.
 •  Dbam o to, aby każdy uczeń poczuł, że jest mistrzem historii.
 • Jestem skuteczna w nauczaniu, cierpliwa i każdego potrafię nauczyć.

czytaj więcej »

Język ukraiński dla nauczycieli i pracowników oświaty

Wielu nauczycieli i pracowników oświaty  wspierających uczniów- uchodźców z Ukrainy poszukuje materiałów, które pomogą  porozumieć się w szkole. Nauczyciele chcą być dobrze przygotowani do pracy z uczniem ukraińskim.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem rozpoczynamy kurs języka ukraińskiego dla nauczycieli i pracowaników oświaty, po to, aby ułatwić pracę w szkole i klasach, do których przybywają uczniowie z Ukrainy.

Już 10 maja o godz, 20.00 bezpłatyny live 

 https://www.facebook.com/mistrzhistorii,

https://mistrzhistorii.pl/live 

https://www.facebook.com/glogowskaedukacjakresowa

https://www.facebook.com/qubalive

Spotkanie poprowadzi OLA ANTONIEWICZ – WINIARSKA- pracownik konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie z wydziału Polonii, mgr filologii ukraińskiej.

Zapraszamy Dyrektorów, Nauczycieli różnych specjalności i wszystkich typów szkół oraz pracowników oświaty.

czytaj więcej »

Jak wdrażać i stosować edukację włączającą w odniesieniu do uczniów ukraińskich?

Jak wdrażać i stosować edukację włączającą w odniesieniu do uczniów ukraińskich? Szkolenie dla nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół Cel szkolenia:

 • Podniesienie jakości edukacji włączającej w szkołach.
 • Zwiększenie wiedzy nt. efektywności wdrażania edukacji włączającej.

Odniesienie edukacji włączającej do uczniów z Ukrainy. Opis Nie możemy pozostać obojętni. W obliczu toczących się działań wojennych za naszą wschodnią granicą, i co za tym idzie, napływem dzieci ukraińskich do polskich szkół, niezbędnym jest bezstresowe włączenie ich w szeregi naszych uczniów, a także udostępnienie im, w możliwie wysokim stopniu, zasobów polskiego systemu edukacji. Edukacja równych szans to podejście dydaktyczne, które zaspokaja potrzeby każdego dziecka, umożliwiając mu rozwijanie pełnego potencjału, zarówno w nauce, jak i w społeczeństwie. Wszystkie dzieci, niezależnie od sytuacji, pochodzenia, statusu materialnego rodziców, stanu zdrowia, stanu emocjonalnego, czy psychicznego, mają swoje ambicje i marzenia dotyczące swojej przyszłości. Aby wyjść naprzeciw spełnieniu tych dążeń, należy skierować dobrą jakość edukacji również ku uczniom niepełnosprawnym i z innymi różnorodnościami, a w obecnej sytuacji także ku dzieciom – uciekinierom z Ukrainy. Uczniowie z różnorodnościami stoją w obliczu ciągłych barier w edukacji, które najczęściej wynikają z dyskryminacji, napiętnowania, bezradności intelektualnej i w przypadku uczniów z Ukrainy – również bariery językowej. Najlepszym sposobem walki z tą tendencją jest dostarczenie uczniom obszernych dowodów na to, że ludzie mimo różnic są w gruncie rzeczy takimi samymi ludźmi. Takiego punktu widzenia można nauczać właśnie poprzez wdrażanie idei edukacji włączającej. Praktyka włączająca nie tylko rozpoznaje różnice między uczniami i dąży do maksymalnego wykorzystania ich potencjału i możliwości, ale uwzględnia również korzyści, jakie różnorodność uczniów może wnieść do ogólnego doświadczenia edukacyjnego. Tematyka szkolenia:

 • Istota edukacji włączającej.
 • Dostosowanie, czy włączanie?
 • Inkluzja edukacyjna i społeczna.
 • Praca w różnorodnej klasie, grupie.
 • Organizacja przestrzeni klasowej i szkolnej wspomagająca edukację włączającą.
 • Przykłady z praktyki szkolnej.
 • Przełamywanie stereotypów.
 • Znaczenie modyfikacji procesów edukacyjnych do możliwości uczniów.
 • Młody uchodźca z Ukrainy – to nie tylko problem bariery językowej.

Po zakończonych warsztatach nauczyciel:

 • zrozumie główne założenia edukacji włączającej, oraz różnice między dostosowaniem a włączaniem,
 • pozna, jak eliminować bariery społeczne i edukacyjne w celu inkluzji uczniów z różnorodnościami,
 • uświadomi sobie, jak ważne jest przekazanie dzieciom informacji o korzyściach, jakie różnorodność uczniów może wnieść do ogólnego doświadczenia edukacyjnego,
 • pozna sposoby na stworzenie pozytywnego klimatu w szkole na rzecz uczniów z różnorodnościami, w tym dzieci z Ukrainy.

https://www.facebook.com/mistrzhistorii

Wypełnij formularz

 

czytaj więcej »

WIELKANOC NA UKRAINIE

Tradycja związana z Wielkanocą na Ukrainie jest podobna do tradycji w Polsce, lecz nie taka sama. Jest to piękny, rodzinny czas, o którym chcielibyśmy opowiedzieć, aby nauczyciele mogli wykorzystać ten materiał w swojej pracy z uczniem ukraińskim.

O zwyczajach i tradycjach wielkanocnych 11 kwietnia w poniedziałek o godz. 20.00 opowie Mariana Kril – dziennikarka Polskiego Radia w Warszawie, która pochodzi z Tarnopola na Ukrainie. Absolwentka Filologii Ukraińskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Tarnopolu i studiów doktoranckich w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do radia trafiła w wieku 14 lat. Interesuje się kulturą tradycyjną Zachodniego Podola. Jest zafascynowana śpiewem liturgicznym, śpiewa Boską Liturgię w cerkwi grekokatolickiej w Lublinie.

Zapraszamy na live na stronach

https://www.facebook.com/mistrzhistorii

https://mistrzhistorii.pl/live 

https://www.facebook.com/glogowskaedukacjakresowa

https://www.facebook.com/qubalive

Łączcie się z nami, udostępniajcie jak największej grupie nauczycieli, będzie ciekawie.

czytaj więcej »

Jak bardzo ukraiński system edukacji różni się od polskiego?

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele

Do polskich szkół przybywa coraz więcej dzieci z Ukrainy, na które nałożony jest obowiązek szkolny. Dzieci te mogą liczyć na wsparcie i wielkie serca ze strony polskich dyrektorów i nauczycieli.
Ukraiński system edukacji różni się od polskiego. Jak bardzo? Na to i inne pytania uzyskacie odpowiedzi już 1 kwietnia, w piątek o godz. 20.00 na https://www.facebook.com/mistrzhistorii, https://mistrzhistorii.pl/, https://www.facebook.com/glogowskaedukacjakresowa spotkaniu na żywo z Vira Szerszniowa- dyrektor Szkoły Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie.

W programie:
• ukraiński program nauczania
• ocenienie uczniów- skala ocen
• poziomy ukraińskiego systemu szkolnego
• jak pomóc ukraińskim uczniom w obliczu traumy wojennej ?

Zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli różnych specjalności i wszystkich typów szkół.

1 kwietnia o godz. 20.00 łączymy się bezpośrednio ze Lwowem. Bądźcie z nami.

Spotkanie bezpłatne.

czytaj więcej »
Shopping Cart
Scroll to Top