11 XI 1918 r. Józef Piłsudski, opuścił więzienie w Magdeburgu, objął władzę wojskową w Warszawie, a 14 XI 1918 r. również cywilną, zostając Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Polska odzyskała wówczas niepodległość.

Józef Piłsudski zawiadomił w depeszy Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Włochy i Japonię o odzyskaniu niepodległości przez Polskę i podkreślił, że jest to już fakt dokonany, nie podlegający dyskusji, a Polska liczy na przyjazne stosunki z innymi krajami i pomoc w odbudowie.

Wszystkiego najlepszego Polsko!

Shopping Cart
Przewiń do góry