Jak wdrażać i stosować edukację włączającą w odniesieniu do uczniów ukraińskich? Szkolenie dla nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół Cel szkolenia:

 • Podniesienie jakości edukacji włączającej w szkołach.
 • Zwiększenie wiedzy nt. efektywności wdrażania edukacji włączającej.

Odniesienie edukacji włączającej do uczniów z Ukrainy. Opis Nie możemy pozostać obojętni. W obliczu toczących się działań wojennych za naszą wschodnią granicą, i co za tym idzie, napływem dzieci ukraińskich do polskich szkół, niezbędnym jest bezstresowe włączenie ich w szeregi naszych uczniów, a także udostępnienie im, w możliwie wysokim stopniu, zasobów polskiego systemu edukacji. Edukacja równych szans to podejście dydaktyczne, które zaspokaja potrzeby każdego dziecka, umożliwiając mu rozwijanie pełnego potencjału, zarówno w nauce, jak i w społeczeństwie. Wszystkie dzieci, niezależnie od sytuacji, pochodzenia, statusu materialnego rodziców, stanu zdrowia, stanu emocjonalnego, czy psychicznego, mają swoje ambicje i marzenia dotyczące swojej przyszłości. Aby wyjść naprzeciw spełnieniu tych dążeń, należy skierować dobrą jakość edukacji również ku uczniom niepełnosprawnym i z innymi różnorodnościami, a w obecnej sytuacji także ku dzieciom – uciekinierom z Ukrainy. Uczniowie z różnorodnościami stoją w obliczu ciągłych barier w edukacji, które najczęściej wynikają z dyskryminacji, napiętnowania, bezradności intelektualnej i w przypadku uczniów z Ukrainy – również bariery językowej. Najlepszym sposobem walki z tą tendencją jest dostarczenie uczniom obszernych dowodów na to, że ludzie mimo różnic są w gruncie rzeczy takimi samymi ludźmi. Takiego punktu widzenia można nauczać właśnie poprzez wdrażanie idei edukacji włączającej. Praktyka włączająca nie tylko rozpoznaje różnice między uczniami i dąży do maksymalnego wykorzystania ich potencjału i możliwości, ale uwzględnia również korzyści, jakie różnorodność uczniów może wnieść do ogólnego doświadczenia edukacyjnego. Tematyka szkolenia:

 • Istota edukacji włączającej.
 • Dostosowanie, czy włączanie?
 • Inkluzja edukacyjna i społeczna.
 • Praca w różnorodnej klasie, grupie.
 • Organizacja przestrzeni klasowej i szkolnej wspomagająca edukację włączającą.
 • Przykłady z praktyki szkolnej.
 • Przełamywanie stereotypów.
 • Znaczenie modyfikacji procesów edukacyjnych do możliwości uczniów.
 • Młody uchodźca z Ukrainy – to nie tylko problem bariery językowej.

Po zakończonych warsztatach nauczyciel:

 • zrozumie główne założenia edukacji włączającej, oraz różnice między dostosowaniem a włączaniem,
 • pozna, jak eliminować bariery społeczne i edukacyjne w celu inkluzji uczniów z różnorodnościami,
 • uświadomi sobie, jak ważne jest przekazanie dzieciom informacji o korzyściach, jakie różnorodność uczniów może wnieść do ogólnego doświadczenia edukacyjnego,
 • pozna sposoby na stworzenie pozytywnego klimatu w szkole na rzecz uczniów z różnorodnościami, w tym dzieci z Ukrainy.

https://www.facebook.com/mistrzhistorii

Wypełnij formularz

 

Shopping Cart
Scroll to Top